Bedrijfsbezoek GTI Londerzeel

Deze voormiddag kwamen de leerlingen van het 6dejaar Elektische Installatie van het GTI van Londerzeel op bedrijfsbezoek bij Deba, SGC en Mevoco in Landegem.

Tijdens de presentatie over middenspanning, kwamen ze o.a. meer te weten over de pioniers van de middenspanning.

Graaf Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta was een Italiaans natuurkundige die bekend is geworden door zijn ontdekking van de elektrische batterij ofwel de voltaïsche cel (Zuil van Volta). De eenheid van spanning (volt) is naar hem genoemd.

Gustav Robert Kirchhoff was een Duits natuurkundige. Kirchhoff is vooral bekend geworden door een aantal wetten op het gebied van de elektrotechniek, de spectroscopie en straling van zwarte lichamen onder verhitting. Hij gebruikte in 1862 als eerste de term “zwarte-lichaamsstraling” en zowel in de elektrotechniek als in de spectroscopie ontdekte hij concepten die, naar hem vernoemd, de wetten van Kirchhoff heten.

Georg Simon Ohm was een Duits wis- en natuurkundige. Hij is bekend geworden door de naar hem genoemde Wet van Ohm waarin de relatie tussen elektrische spanning, elektrische stroom en weerstand wordt uitgedrukt. Tevens is de eenheid van de elektrische weerstand – de ohm– naar hem genoemd.

Nikola was een Servisch-Amerikaanse uitvinder, elektrotechnicus en natuurkundige. Hij wordt gezien als een van de grootste ingenieurs en uitvinders aller tijden.
Nikola Tesla is bij het grote publiek vooral bekend als de uitvinder van de wisselstroomgenerator, de wisselstroomelektromotor en van andere belangrijke componenten van het huidige elektriciteitsnet. Deze apparaten waren in rudimentaire vorm meestal al voor Tesla’s tijd ontwikkeld door eerdere ingenieurs. Tesla’s verdienste was dat hij het wisselstroomprincipe veel verder ontwikkelde en bijna alle benodigde apparaten voor een op wisselstroom gebaseerd betrouwbaar elektriciteitsnet sterk verbeterde of zelf ontwierp.

André-Marie Ampère was een Frans natuur- en wiskundige die algemeen wordt beschouwd als een van de ontdekkers van het elektromagnetisme.
Op 11 september 1820 hoort hij van de ontdekking dat een kompasnaald van richting verandert als die in de nabijheid van een stroomvoerende geleider werd gebracht. Geïnteresseerd herhaalt Ampère het experiment onder gecontroleerde omstandigheden. Nog geen week later had hij de wet gevonden die bepaalt hoe, en in welke richting de naald afwijkt. Door zijn wiskundige beschrijving van de relatie tussen magnetisme en elektriciteit wordt hij gezien als een van de grondleggers van de elektrodynamica en de voorloper van James Maxwell.