Nieuwe collega’s voor SGC

Ons goede voornemen voor 2018 was om veel nieuwe collega’s aan te werven. In januari kon SGC maar liefst 4 nieuwe werknemers verwelkomen.
Welkom Florian, Arayik, Ronny en Dionyz!
We wensen hen allemaal veel succes toe in hun nieuwe functie.
En een carrière volledig OP KOERS