DR-6

DR-6 is een type van middenspanningscellen (17.5 kV – 24kV) van het type Ring Main Unit met ingebouwde lastscheidingsschakelaar RV50 (3-standenschakelaar en volledige kuip in SF6-gas).
Ring Main Unit betekent 3 cellen in 1, nl een 2KT waarbij K staat voor Kabelcel en T voor Transfocel (beveiliging van transfo met zekeringen), dus 2KT staat voor 2 kabelcellen (K of A) en 1 beveiligingscel (T of P).

Gamma:
– C staat voor compact (niet uitbreidbaar)
– K staat voor kabelcel
– T staat voor beveiliging met zekeringen
– D staat voor beveiliging met vermogenschakelaar
– E staat voor extensible (wel uitbreidbaar)

DR-6C 2K: Compacte DR-6 met 2 Kabelvelden
DR-6C 2KT, DR-6C 3KT: Compacte DR-6 met 2 of 3 Kabelvelden en 1 Transfoveld (beveiliging transfo)
DR-6C 2KTA: Compacte DR-6 met 2 Kabelvelden en 1 Transfoveld (beveiliging transfo) waarbij A staat voor « associé », zonder trip, is voor EDF
DR-6C 2K2T: Compacte DR-6 met 2 Kabelvelden en 2 Transfovelden (beveiliging transfo)
DR-6C 2KD, DR-6C 3KD: Compacte DR-6 met 2 of 3 Kabelvelden en 1 beveiliging transfo met disjoncteur/vermogenschakelaar)

DR-6E 2KT: Extensible/uitbreidbare DR-6 met 2 Kabelvelden en 1 Transfoveld (beveiliging transfo)
DR-6E 2KTA: Extensible/uitbreidbare DR-6 met 2 Kabelvelden en 1 Transfoveld (beveiliging transfo) waarbij A staat voor « associé », zonder trip, is voor EDF
DR-6E 2KD: Extensible/uitbreidbare DR-6 met 2 Kabelvelden en 1 beveiliging transfo met disjoncteur/vermogenschakelaar)
DR-6E K: kabelveld om aan te bouwen aan DR-6E monobloc
DR-6E T: transfoveld (beveiliging met zekeringen) om aan te bouwen aan DR- 6E monobloc
DR-6E TA: transfoveld (beveiliging met zekeringen) om aan te bouwen aan DR- 6E monobloc waarbij de A staat voor « associé », zonder trip, is voor EDF
DR-6E TV: transfoveld (beveiliging met zekeringen) om aan te bouwen aan DR- 6E monobloc waarbij de V staat voor voltage. Dit is een veld met TP inl, eigenlijk een hulpspanningscel.
DR-6E D: veld met disjoncteur/vermogenschakelaar om aan te bouwen aan DR- 6E monobloc
DR-6E C: meetveld (comptage) om aan te bouwen aan DR-6E monobloc

DF-3

DF-3 is een type van middenspanningscellen (17.5 kV – 24kV) van het modulaire type (metaalomsloten of metal enclosed) met ingebouwde lastscheidingsschakelaar RV53 (3-standenschakelaar). Arc-Killer in optie.

Gamma:
– DF-A (Aankomstcel)
– DF-P (Protection, beveiliginscel)
– DF-D-500 (cel met Disjoncteur/vermogenschakelaar erin, breedte cel is 500 mm)
– DF-AV (Auxiliary Voltage of “hulpspanning”cel)
– DF-LK (Langskoppelingscel)
– DF-C-500 (Meetcel (Comptage) met breedte 500 mm)
– DF-K (Kabelcel / kabelveld)

Barenstel

Het barenstel vormt ofwel de verbinding ofwel de onderbreking van de elektrische stroom tussen hoogspanningskabels en het barenstel. Deze verbinding/onderbreking bevindt zich bovenaan in de barenstelcompartiment en achter het laagspanningscompartiment. Door middel van zeskantbouten worden de berenstellen op de bovenste contactvlakken van de lastscheidingsschakelaars gemonteerd.

Vermogenschakelaar

Een vermogenschakelaar is een elektrisch toestel dat als doel heeft kortsluitingen af te schakelen. Een van de voornaamste kenmerken van de vermogenschakelaar naast de gebruiksspanning is dan ook het afschakelvermogen, uitgedrukt in kiloampère (kA). Het afschakelvermogen van de vermogenschakelaar moet steeds groter gekozen worden dan de kortsluitstroom of het kortsluitvermogen op die plaats van de installatie. De vermogenschakelaar is een van de belangrijke beveiligingstoestellen in een elektriciteitsnet.

Vermogenschakelaars worden in eerste plaats ingedeeld naargelang het isolatiemateriaal rondom de hoofdcontacten. De volgende vermogenschakelaars worden onderscheiden:
– Vacuüm vermogenschakelaars
– Oliegevulde vermogenschakelaars
– SF6-gevulde vermogenschakelaars

Er wordt tevens onderscheid gemaakt tussen enkelfasige en driefasige vermogenschakelaars.

Types vermogenschakelaars van Mevoco:
VA-3 vacuüm vermogenschakelaar
VA(S)-2(RP) vacuüm vermogenschakelaar