Aankomstcel

Een aankomstcel is een cel die gebruikt wordt voor het aansluiten van de hoogspanningskabels.