Draft

Draft is een voorlopige versie van een document, procedure, … (dwz niet geratificeerd)