AREI

AREI staat voor het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties en dit reglement bevat een reeks voorschriften waaraan Belgisch elektrisch materiel en elektrische installaties moeten voldoen.

Het AREI is van toepassing op alle nieuwe elektrische installaties en alle belangrijke uitbreidingen van bestaande elektrische installaties:
– sinds 1 oktober 1981, in elke inrichting waar personeel tewerkgesteld wordt en die niet over een bevoegde elektriciteitsdienst beschikt;
– sinds 1 januari 1983, in elke inrichting waar personeel tewerkgesteld wordt en die wel over een bevoegde elektriciteitsdienst beschikt.