BCR

BCR = Belgian Company Registry

Lijst wettelijke naam van firma’s